duminică, 23 ianuarie 2011

Activ si pasiv


Sunt incluse în activ şi în pasiv activele deţinute în leasing operaţional, locaţie de gestiune
sau închiriate;
§    Se face distincţia între activele ciclice de exploatare şi în afara exploatării;
§    Sursele ciclice se împart în surse ciclice de exploatare şi surse ciclice din afara exploatării;
§    Efectele scontate şi neajunse la scadenţă majorează în activ creanţele din exploatare şi în
pasiv creditele pe termen scurt;
§    Amortizarea şi provizioanele se înregistrează în pasivul bilanţului funcţional la resurse
stabile.
Scopul determinării bilanţului funcţional constă în determinarea fondului de rulment net global, aşa cum este prezentat în majoritatea lucrărilor de referinţă. Resursele utilizate pentru finanţarea activelor trebuie să rămână în întreprindere pentru o perioadă de timp cel puţin egală cu durata lor de viaţă. După această regulă, resursele stabile servesc la finanţarea activelor aciclice stabile, în timp ce datoriile finanţează activele ciclice. În practică nu există o simetrie între datoriile exigibile şi activele lichide. De aceea, din motive de securitate financiară, resursele stabile brute ale unei întreprinderi servesc la finanţarea activelor stabile, durabile, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru finanţarea unor nevoi ciclice legate de exploatare6. Menţionăm că în cadrul bilanţului funcţional activele circulante se regăsesc la activele ciclice care sunt împărţite între active ciclice din exploatare şi din afara exploatării.
Fondul de rulment funcţional poate fi definit ca fiind acea parte a resurselor aciclice alocată pentru finanţarea activelor ciclice şi determinat prin una din modalităţile următoare:
·     pornind de la pasiv:
FRNG = Resurse stabile (Capital propriu + Rezultatul exerciţiului + Rezerve + Resurse împrumutate stabile) – Active stabile (Active aciclice stabile)
·     pornind de la activ:
FRNG = Active ciclice (Active ciclice de exploatare + Active ciclice din afara exploatării + Trezoreria de activ)– Datorii de funcţionare (Resurse ciclice aferente exploatării + Resurse ciclice în afara exploatării + Trezoreria de pasiv)