duminică, 23 ianuarie 2011

Optica functionala


Optica funcţională. Pentru a realiza o prezentare a principalilor indicatori obţinuţi prin intermediul opticii funcţionale este necesară in mod indiscutabil prezentarea bilanţului funcţional şi a modalităţii de obţinere a acestuia. Bilanţul este un document fundamental în ceea ce priveşte gestiunea în măsura în care permite cunoaşterea detaliată a patrimoniului unei întreprinderi. Bilanţul funcţional se stabileşte pe baza bilanţului contabil şi reprezintă o imagine retratată a acestuia în cadrul căruia posturile bilanţiere sunt clasificate conform unei optici diferite, aceea a funcţiunii conturilor4. Ordonarea posturilor bilanţiere se realizează stabilind aparteneţa acestora la unul dintre ciclurile de funcţionare şi anume: ciclul de investiţii, ciclul de exploatare şi ciclul de finanţare.
Imaginea bilanţului funcţional se prezintă astfel:

ACTIV
PASIV
I. Active stabile (aciclice) (AS)
I. Surse stabile (aciclice) (SS)
II. Active ciclice aferente exploatării (ACE)
II. Surse ciclice de exploatare (SCE)
III.Active ciclice din afara exploatării (ACAE)
III. Surse ciclice din afara exploatării (SCAE)
IV. Trezorerie de activ (TA)
IV. Trezorerie de pasiv (TP)
În scopul realizării bilanţului funcţional se au în vedere următoarele retratări5: Activele sunt înregistrate la valoarea lor brută;