duminică, 23 ianuarie 2011

FRNG


Fondul de rulment înregistrează modificări datorită variaţiei posturilor de activ, respectiv de pasiv implicate în determinarea lui. Studiul acestor variaţii prezintă interes în analiză deoarece permite cunoaşterea politicii economice a întreprinderii şi mai ales a celei financiare.
Astfel, creşterea FRNG se poate realiza prin două metode şi anume: §  sporirea resurselor stabile prin: creşterea aportului asociaţilor în numerar sau în natură, creşterea rezultatului exerciţiului, respectiv a rezultatului afectat rezervelor şi rezultatului reportat, obţinerea de subvenţii, creşterea amortizărilor şi a provizioanelor, creşterea datoriilor
financiare prin emisiuni de obligaţiuni sau prin contractarea de noi împrumuturi pe termen lung sau prin majorarea activelor ciclice deci a activelor circulante;
§ reducerea activelor imobilizate nu reprezintă un scop în sine pentru că ea are implicaţii directe asupra capacităţii productive şi a volumului de activitate al întreprinderii, respectiv prin diminuarea datoriilor de funcţionare.
Reducerea FRNG poate fi determinată de: §  scăderea resurselor stabile prin: distribuirea de dividende, înregistrarea unor pierderi, reintegrarea subvenţ iilor pentru invest iţ ii, anularea provizioanelor, scăderea amortizărilor, rambursarea datoriilor, respectiv prin diminuarea activelor ciclice etc. §  creşterea activelor imobilizate brute sau a datoriilor de funcţionare.
În concluzie fondul de rulment este o necesitate pentru majoritatea întreprinderilor, constituind o marjă de securitate pentru întreprindere şi pentru creditorii săi, o premisă a asigurării independenţei financiare faţă de terţi.